Hormonální soustava bezobratlých

Maturitní Okruhy Z BiologieStavba a funkce nervové buňky a tkáně, základní typy nervových soustav, smyslové orgány; regulační soustava člověka – hormony bezobratlých, hormony obratlovců, přehled žláz s vnitřní sekrecí člověka, principy hormonálního řízení. ZONES.SK, Hormonální řízení lidského organismu a Oběhová soustava člověka a živočichů Hormonální regulace bezobratlých · u žahavců, ploštěnců a kroužkovců pozorujeme hormonální regulace jen v podobě neurosekrece a to při řízení růstu, regeneraci, svlékání kůže, Mat_okruhy_bi_2013_1420. Dýchací soustava. 21. Trávicí soustava. princip hormonální regulace, příklady hormonů bezobratlých (juvenilní hormon, ekdyson, feromony…) hormonální soustava člověka (žlázy a jejich hormony, poruchy funkce…). 24. Nervová soustava Hormonální regulace Hormonální regulace obecně řízení oběma soustavami, nervovou i hormonální Kromě nervové soustavy se na integrálním řízení organismu podílí soustava žláz s vnitřní sekrecí, a to formou vylučování hormonů.9. Hormonální soustava živočichů a člověka : : BioWeb2 hormonální soustavy, navzájem se doplňují a ovlivňují. dřeň:sympatoadrenální soustava – její hormny zvyšují pohotovost organismu a odolnost proti zátěži à uvolňují energii = poplachové hormonyMaturitní okruhy z biologie 2009 / 2010 žlázy – základní rozdíly. Mechanismy účinnosti hormonů u bezobratlých a obratlovců. Typy žláz s vnitřní sekrecí, hormony a jejich význam. Poruchy sekrece hormonů a jejich následky. Vztah hormonální soustavy k soustavě nervové. Třídy:Septima 2 – Moje Biologie7 Signální soustava. 1. Nervová soustava. 4. Smyslová soustava. Koordinační centrum vegetativní a fce hormonální soustavy (hlavní podkorové centrum). Xeroxy k nervové soustavě. Pohlavní soustava Fylogeneze pohlavní soustavy

Hormonální a nervová regulace živočichů a člověka

Hmyz - dvě hormonální soustavy ( navzájem se doplňují a ovlivňují ). Hormonální regulace u obratlovců: - žlázy s vnitřní sekrecí obratlovců a hormony, které se v nich tvoří, se odlišují od bezobratlýchFylogeneze hormonální soustavy | LenkaFYLOGENEZE HORMONÁLNÍ SOUSTAVYFunkce - řídí činnost organismu chemickými látkami - hormony- pomalejší než nervová soustava, hormonální... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze.Skripta2.P65Obr. 15.3. Kaskády řídících soustav . Nervový systém obecně (a) nebo neuroendokrinní systém bezobratlých (b) využívají řídící smyčku 1. řádu – přímý účinek na cílový orgán (efektor). Smyčky 1. řádu jsou u obratlovců vzácné. (Microsoft Word - Ot341zky Bi 2012-1.doc)Významné skupiny obratlovců – obojživelníci, plazi, ptáci, savci (stavba těla, význam, zástupci, srovnání, fylogeneze soustav). Hormonální soustava - endokrinní žlázy(x exokrinní žlázy), rozdělení hormonů a jejich funkce, tkáňové hormony